Eratee sulgemine – liiklusmärgi või eratee sildiga.

Eratee sulgemine võõrastele – millal on see lubatud ja millise märgiga tähistada ?

Eratee sulgemiseks saab kasutada nii standardile vastavaid nn ametlikke liiklusmärke kui ka silte, mis ei ole liiklusmärgid, kuid tähistavad eramaad, erateed või tupikteed.

Eratee omanikel on üldjuhul kohustus tagada naaberkinnistutele ligipääs. Seda juhul kui naaberkinnistule puuduvad muud ligipääsuteed.

See tähendab et naaber ei pea omale ligipääsuks uut teed ehitama vaid tal peab olema õigus oma kinnistul pääseda.

Juhul kui tee on registrisse kantud ja on teede kaardil saab sellise tee sulgeda näiteks standardile vastava liiklusmärgiga. Eraomanik võib oma maale panna üles liiklusmärgi ilma eraldi luba taotlemata – see võib olla nii sissesõitu keelav silt , peatumist ja parkimist keelav märk kui ka näiteks kiirust piirav liiklusmärk.

Liiklusmärk sissesõit keelatud

Liiklusmärk sissesõit keelatud

Selliste eramaale paigutatud liiklusmärkide eiramist saab kontrollida ka politsei – juhul kui eramaale paigaldatud märk vastab liiklusmärgi standardile – on tehtud õigetes mõõtudes, õige kujundusega ja õigetest materjalidest – helkurkleebis ja vastav liiklusmärgi alusplaadi materjal (plekk).

Standardile vastavad liiklusmärgi kleebised on näiteks firma 3M  I ja II klassi helkur kleebised.

Eramaadel on ka selliseid teid, mis on küll sõidetavad, kuid neid ei ole kinnistute registris teedena sisse kantud – ehk ametlikult need ei ole teed.  Selliseid teid liiklusseadused ei reguleeri ning nendel kehtib pigem igamehe õigus. See tähendab seda, et sellised teed tuleks pigem tähistada eravalduse ( eramaa ) märkidega kui soovitakse võõrastele ligipääs sulgeda.

Eratee – eramaa tähistamine tavalise kleebisega sildiga.

Eramaal oleva tee saab ära tähistada ka eravalduse sildiga. Eramaa sildid ei ole sel juhul ametlikud liiklusmärgid, kuid piiravad võõrastele ligipääsu igamehe õiguse sätete alusel.

Seadused ei reguleeri selliste siltide suurusi, tekste ega materjale – piisab sellest kui sildil on selgelt kirjas et tegemist on eramaaga ( eravaldusega ).

Eramaa - eratee 301

Eramaa – eratee 301 sarnane märk

Eramaa tähistamine kinnistu piiril tähendab seaduse mõttes automaatselt seda, et võõrastel on ilma omaniku loata keelatud kinnistule siseneda.