Eratee silt

Eratee sildid.

Eratee sildid tähistavad eravalduse sissekäike. Seadusest tulenevalt on võõrastel keelatud viibida eramaadel kui selle juures on keelavad sildid. Erateele sisenemist keelav silt ei pea olema liiklusmärk – ilma omaniku loata sisenemist keelab juba ainuüksi sildi olemasolu.

Erateed ja eravaldust tähistav silt, millel on tupiku märk

Erateed ja eravaldust tähistav silt, millel on tupiku märk. E-poodi:

Eratee välja arvatud 40 x 30 cm

Eratee välja arvatud valdaja loal 40 x 30 cm, 1 cm paksusel plastikust plaadil. Telli see toode siit .. >>

Eratee – lookle viisakalt 50 x 25 cm

Eratee lookle viisakalt

Eratee lookle viisakalt, 50 x 25 cm , See eratee märk saadaval e-poes..

Erateele silt mis tähistab parkimise keeluala

Parkmise keeluala näitav silt

Parkmise keeluala näitav silt – näiteks värava ja kõnnitee juurde kinnitatav, mõõt  

Eratee – ära takista hoovi sissesõidu teed.

 

 

 

Tupiktee 800 m pärast märk

Tupiktee 800 m pärast märk, mõõt 30 x 40 cm , 

Erateede kasutamist reguleerivast seadusandlusest:

1.2. Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal (TeeS § 5.2) ning pole kantud avalikult kasutatavate teede nimekirja. TeeS § 5.2 teise lause kohaselt võib erateed kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal. Nagu ülejäänud maa puhulgi, saab omaniku luba eratee kasutamiseks KeÜS § 32 lg 2 alusel eeldada, kui omanik ei ole väljendanud selget keeldu (vt KeÜS § 32 kommentaar, p-d 3–3.9). Luba eratee kasutamiseks võib olla ka tinglik. Näiteks võib omanik keelata võõrastel tema tee peal sõidukitega liiklemise, lubades teed kasutada üksnes jalakäijatel. Eratee sõidukiga kasutamise keelamiseks on kohaseim kasutada vastavaid liiklusmärke, kuid võõrastel tuleb arvestada ka muul viisil väljendatud keeluga. Loomulikult on eratee omanikul võimalik keelata ka tee kasutamine jalakäijate poolt, kasutades selleks samasuguseid tähiseid kui ülejäänud kinnisasjal viibimise keelamiseks.

Allikas: k6k

    Email

    Küsimus