Hoiatusmärgid ja kleepsud

Mis on hoiatusmärgid ja milline liigitus?

Hoiatusmärgid võivad olla nii kohustuslikud kui ka vabatahtlikud. Kohustuslikud hoiatusmärgid tulenevad erinevatest seadustest ja asutuste nõuetest, näiteks liiklusseadusest või näiteks tööohutusega seonduvast seadusandlusest.

ISO standardi selgitus ja mida hoiatusmärkide ja keelumärkide erinevad värvid tähendavad:

Kollane värv on ISO märkidel hoiatava iseloomuga – näitavad asju, mille suhtes tuleks olla ettevaatlik.

Roheline värv näitab koos sümboliga, mida tuleks ohu korral teha – näiteks evakuatsiooni suunda näitavad märgid.

Sinisel taustal olevad märgid ( kanna kiivrit , kanna kaitseprille ) – näitab tegevusi mida tuleks teha, et vältida õnnetusi. Näiteks ehitusobjektidel on ehitajate tööohutuse märgistus sinisel taustal tavaliselt:

ehitusobjekt sumbolitega

Ülevaade hoiatusmärkidest mida kasutatakse ka tööstusobjektidele ja eramaaele siltide tegemisel plastikule või alumiiniumplaadile:

Varingu oht – kasutatakse ehitusobjektidele ja vanade hoonete juurde, karjäärides ja trasside ehitusel

Loomad teel – metsloomade sümboliga või lehma sümboliga – kari teel. Kasutatakse autojuhtide hoiatamiseks maanteedel või väiksematel teedel.

Tugev tuul

Lapsed teel – kasutatakse lasteaedade või õuealadel hoiatamiseks.

Jalgratturid – kasutatakse jalgratturite või autojuhtide hoiatamiseks.

Jalakäijad või jalakäijatele keelatud hoiatusmärgid