Metsaraie puhul tuleb panna edaspidi sildid üles

2013 aasta juulis jõustus metsaseaduse muudatus, millega peab väikemetsa omanik raie tegemise ajaks panema ülesse sildid , kus on kirjas  metsaraie tegija ja kui kaua raie kestab.

Metsaseaduse paragrahv 3 ütleb et metsamaaks ei loeta  õuemaad, elamumaad, pargi, kalmistu, haljasala, marja- ja viljapuuaia, puukooli, aiandi, dendraariumi ning puu- ja põõsaistandike maad.

Harvendus- ja uuendusraie tegemisel tuleb panna üles teabetahvel teabetahvli metsaomaniku kohta , raietööde alustamise alguse ja lõpuaja kohta ja raietööde teostaja infoga.