Ohutusmärgid

Ohutusmärgid.

Tööohutusmärgid – tootmine, teenindus, ehitus, kemikaalide märgid

Kaupluste ohutusmärgid – Libe põrand silt ,  Kukkumise oht

"Kukkumise oht" silt

Tuletõrje ja hädaabi märgid ja kleebised

veemahuti

Elektriohutuse märgid, logistika märgid, kontrollkleebised, teibid

Magnetväli ja südamestimulaatoriga keelatud

Kemikaalide, mahutite ja ohtlike ainete tähistamine

Transpordi ohutuse märgid

Tõstuki liikumise hoiatusmärk - ohutussilt

Tõstuki ala hoiatusmärk plastikul.

Masinaohutuse sildid

Ehitusobjektil võõrastel viibimine keelatud, kanna kaitsevesti, kanna kiivrit, kanna turvajalatseid, tõstetööd

Ohutusmärk – Ehitusobjektil võõrastel viibimine keelatud, kanna kaitsevesti, kanna kiivrit, kanna turvajalatseid, tõstetööd

Ohutussildid e-poes