Ohutusmärgid – ISO standardi järgi või oma kujundusega

Ohutusmärgid.

Tööohutusmärgid – tootmine, teenindus, ehitus, kemikaalide märgid

Kaupluste ohutusmärgid – Libe põrand silt ,  Kukkumise oht

"Kukkumise oht" silt

Tuletõrje ja hädaabi märgid ja kleebised

veemahuti

Elektriohutuse märgid, logistika märgid, kontrollkleebised, teibid

Magnetväli ja südamestimulaatoriga keelatud

Kemikaalide, mahutite ja ohtlike ainete tähistamine

Transpordi ohutuse märgid

Tõstuki liikumise hoiatusmärk - ohutussilt

Tõstuki ala hoiatusmärk plastikul.

Masinaohutuse sildid

Ehitusobjektil võõrastel viibimine keelatud, kanna kaitsevesti, kanna kiivrit, kanna turvajalatseid, tõstetööd

Ohutusmärk – Ehitusobjektil võõrastel viibimine keelatud, kanna kaitsevesti, kanna kiivrit, kanna turvajalatseid, tõstetööd

Ohutussildid e-poes

Pikem hoiatusmärkide ülevaade koos nende sümbolitega, neid sümboleid kasutatakse peamiselt liiklusmärkidel, kuid samas ka eramaadel tavapäraste siltide tegemise juures:

Video sisaldab: varingu oht, metsloomad teel, koduloomad teel ehk kari teel, ohutsoon, libe tee, jalgratturid, teetööd, kaldtee, tugev tuul jmt sümbolid mida kasutatakse ka siltide tegemisel.