Päästeameti nõuded ja kuidas tähistada hooneid majanumbrite, trepikoja numbrite, korruse numbrite ja korterite numbritega.

Päästeameti nõuded hoonete ja korterite tähistamiseks numbritega.

2021. aasta märtsist alates peab uue seadusega kõikides kortermajades olema märgistatud teekond välisuksest kuni korteriteni, sealhulgas välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed.

Seadus võeti vastu kiirendamaks politsei, kiirabi, tuletõrje ja teiste päästeteenistuste tööd hädaolukorras, kus aeg on kriitilise tähtsusega.

2023 aasta seisuga oli paljudel korterelamutel see nõue veel korralikult täitmata. ( ERR )

Igal trepikojal peab olema silt või kleebis mis näitab ära selles trepikojas olevate korterite vahemiku.Trepikoja numbrid

Kui majal on vähemalt 5 korrust peaks igal korrusel olema ka korruse number.

Korruste numbrid 10x15 cm

Korruse number võib lisaks sisaldada ja korrusel olevate korterite vahemikke.

Korterite vahemik korruse numbri juures üldjuhul ei asenda korteri enda numbrit – st igal korteril peab üldjuhul olema ukse peal lisaks ka korteri number.

Korruse number ja korteri numbrid ühel plaadil

Korteritel peab ukse peal olema number ka juhul kui korruse numbrile on vahemik märgitud.

Korterite numbrid on kas plaadi peal, ruumilised välja lõigatud numbritena või kleebistena.

Korteri numbrite materjalid ja teostuse viis ei ole ette antud.

Kleepsud postkastide peale

Kleepsud korterite numbritega ustele ja postkastidele.

Lisaks numbritele peab osades hoonetes olema ka kleebis – “päästemeeskonna sisenemistee” ja muud väljapääsu tähistavad sildid või kleebised.

Päästemeeskonna sisenemistee

Päästemeeskonna sisenemistee