Prügi mahaviskamine – reeglid, trahvid ja karistused rikkumise eest

Prügi maha viskamine – kas korterelamute elanikud ja korteriühistu saab trahvi teha isikutele kes rikuvad reegleid?

Prügi vale käitlemise eesttehakse trahvi, peamiselt prügi vales kohas maha viskamise eest.

Korteriühistud saavad trahvi teha ka enda eramaal olevate prügikonteinerite kõrvale prügi mahaviskamise eest.

Lisaks pannakse üles ka hoiatavad sildid, mis selgitavad elankule, et prügi mahaviskamise eest on ette nähtud trahvid, ehk elanik on sellega teadlik rikkumisest.

Jäätmete mahapanek keelatud. Karistatav trahviga

Karistatav jäätmeseaduse paragrahv 120 alusel trahviga kuni 3200 eurot. Eesti ja vene keelne silt alumiiniumkattega plaadil. СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ ЗАПРЕЩЕНО!!!

Selleks et trahvi teha on vajalikud ka tõendid – fotod  või kaameravalve video, mis näitab rikkuja tegevust.

Lisaks on vajalik teada et videokaameraga jälgimine peab samuti sisaldama hoiatavat silti – seaduslik on selline jälgimine mille eest on hoiatatud.

Seega peaks prügikonteinerite kõrval olema ka videovalve sildid kui soovitakse kasutada videokaamera salvestisi tõendina.

Jäätmeseaduses on määratletud trahvid prügi vale sorteerimise ja vale käitlemise eest.

Trahvi tegijaks on Tallinnas MUPO – munitsipaalpolitsei.

Korteriühistud võivad oma elanikele teha lisaks ka prügi mahaviskamise meelespead.

Jäätmeseaduse paragrahv 120 alusel trahvi tegemine:

§ 120.   Jäätmete tekke vältimise ja jäätmehoolduse nõuete rikkumine

(1) Jäätmete tekke vältimise või jäätmehoolduse nõuete rikkumise või jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluskohta – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.